Dokumentacja

Dokumenty oraz certyfikaty zbiorników EUROBET

Jednym z ważnych czynników nad, którym trzeba się zastanowić przy zakupie szamba betonowego jest informacja od producenta czy posiada on komplet dokumentów legalizujących pochodzenie i przeznaczenie zbiornika betonowego dzięki, którym użytkowanie go będzie całkowicie bezpieczne i bezproblemowe z punktu widzenia nadzoru budowlanego.
Producent nie może sobie „od tak“ wyprodukować szambo betonowe i następnie go sprzedać chociaż z praktyki wiemy iż niektóre firmy tak właśnie działają.
Jest to niezgodne z obowiązującym w naszym kraju prawem budowlanym !
Każde wyprodukowane szambo betonowe powinno posiadać:
aprobatę ITB, atest higieniczny, certyfikat PN-EN, deklarację zgodności oraz dla ułatwienia planowania budowy – kartę katalogową.

Certyfikat

APROBATA techniczna

Aprobata Techniczna ITB wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2014 roku przez Instytut Techniki Budowlanej.

Certyfikat

ATEST Higieniczny

Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Certyfikat

CERTYFIKAT pn-en

Podstawą przyznania, wystawienia i wydania certyfikatu PN jest zgodność wyrobu – przedmiotu certyfikacji – z Polską Normą (Polskimi Normami) własną lub stanowiącą wdrożenie Normy Europejskiej (EN).

Certyfikat

Deklaracja zgodności

Dokument, który wystawia producent lub upoważniony przedstawiciel w ramach działań krajowych (działania dopuszczone przez dyrektywę budowlaną 89/106/EWG) potwierdzający, że wyrób budowlany spełnia wymagania normy krajowej lub krajowej aprobaty technicznej.

Szamba Betonowe Eurobet to najlepsze zbiorniki na rynku.

Zbiorniki EUROBET gwarantują pełne bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne.
Na bazie dostarczanych przez nas szamb powstają m.in. oczyszczalnie biologiczne.

Gwarantujemy najniższą cenę szamb betonowych na rynku

Jesteśmy dużą firmą działającą na terenie całego kraju zajmującą się budową nowoczesnych i ekologicznych zbiorników betonowych.
Nasze wyroby stosowane są jako szamba betonowe, zbiorniki na ścieki, zbiorniki na deszczówkę oraz jako zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę.

Jakość

Polityka jakości

Montaż

Darmowy montaż

Certfikaty

Dokumentacja

Kontakt

Kontakt z BOK